PINB


K O M U N I K A T

w sprawie funkcjonowania Urzędu w okresie rozprzestrzeniania się „koronawirusa"

 

Szanowni Państwo,

na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca br. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie klientów Urzędu i naszych pracowników, podjęłam decyzję o zmianach w sposobie przyjęć klientów Urzędu.

Informuję, że z dniem 18 marca 2020 r.:

• wyłączamy bezpośrednią obsługę klientów oraz możliwość umawiania się w siedzibie PINB miasta Lublin,

• w sytuacjach, w których jest to konieczne, prosimy o wyłączny kontakt telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej - tylko profil zaufany ePUAP).

Procedury te będą obowiązywały do odwołania, o czym będę informowała na bieżąco.

Bardzo proszę Państwa o wyrozumiałość i dziękuję za zrozumienie dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.


Powiatowy Inspektor

Nadzoru Budowlanego

miasta Lublin

dr hab. inż. Anna Ostańska prof. PL


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego miasta Lublin jako organ administracyjny, powołany jest do realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Do jego kompetencji należą zadania określone w art. 83 ust. 1 powołanej powyżej ustawy.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego miasta Lublin wykonuje swoje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego miasta Lublin, który ma siedzibę  przy ul. Fryderyka Chopina 5 w Lublinie.

Godziny pracy PINB miasta Lublin: poniedziałek-piątek 730 - 1530.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 800 - 1200
w siedzibie Inspektoratu, po uprzednim umówieniu terminu i podaniu przedmiotu spotkania.