PINB


K O M U N I K A T

w sprawie funkcjonowania Urzędu w okresie rozprzestrzeniania się „koronawirusa"

 

Szanowni Państwo,

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie klientów Urzędu i naszych pracowników informuję, że z dniem 25 maja 2020 r.:

• ograniczamy możliwość umawiania się w siedzibie PINB miasta Lublin,

• wizyta w siedzibie Urzędu możliwa będzie wyłącznie w przypadkach niecierpiących zwłoki, po wcześniejszym jej umówieniu telefonicznym,

• w sytuacjach, w których nie jest to konieczne, prosimy o kontakt telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej - tylko profil zaufany ePUAP).

 

Procedury te będą obowiązywały do odwołania, o czym będę informowała na bieżąco.

Bardzo proszę Państwa o wyrozumiałość i dziękuję za zrozumienie dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.


Powiatowy Inspektor

Nadzoru Budowlanego

miasta Lublin

dr hab. inż. Anna Ostańska prof. PL


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego miasta Lublin jako organ administracyjny, powołany jest do realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Do jego kompetencji należą zadania określone w art. 83 ust. 1 powołanej powyżej ustawy.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego miasta Lublin wykonuje swoje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego miasta Lublin, który ma siedzibę  przy ul. Fryderyka Chopina 5 w Lublinie.

Godziny pracy PINB miasta Lublin: poniedziałek-piątek 730 - 1530.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 800 - 1200
w siedzibie Inspektoratu, po uprzednim umówieniu terminu i podaniu przedmiotu spotkania.