Jesteś tutaj

Komunikaty

22.09.2020 Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2020/2021
05.11.2019 Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta Lublin do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego w okresie jesienno-zimowym.
05.11.2019 Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta Lublin skierowany do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w sprawie nałożenia obowiązku usuwania śniegu i lodu
05.11.2018 Przypomnienie o dopełnieniu obowiązku przez osobę dokonującą kontroli okresowej o bezzwłocznym pisemnym zawiadomieniu właściwego organu o przeprowadzonych kontrolach dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada.
16.07.2018 Praktyczny Portal Informacyjny
30.03.2018 Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta Lublin przypominający o konieczności przeprowadzenia kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy – Prawo budowlane.
08.06.2017 Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta Lublin do właścicieli i zarządców o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw.
10.05.2016 Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta Lublin w sprawie wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej
25.10.2007 Obowiązująca opłata skarbowa